MİSYONUMUZ

Samandıra Aile Sağlığı Merkez'inden hizmet alan bütün bireylerin Koruyucu Sağlık Hizmetleri çerçevesinde sağlıklarıyla ilgili gereksinimlerini karşılamak, hizmet kalitesini sürekli arttırarak hasta hakları ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde sağlık hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ

Çağdaş tıp teknolojisini süratle ve verimli bir şekilde sisteme yansıtan, toplam kalite yönetimi anlayışıyla güvenilir, öncelikler tercih edilen, hasta memnuniyetini üst seviyede tutan, sağlıklı bireyler yetişmesinde katkıda bulunan bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

  • Aile Hekimliği Birimlerimizi ziyaret eden her bebek ve çocuğun izleminin, aşılarının ve takibinin gereken sıklıkta ve hekim kontrolü altında yapılması; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Demir ve D-Vit preparatların ücretsiz dağıtlılmasının ve düzenli kullanımı konusunda anneye gereken desteğinin sağlanması.
  • Aile Hekimliği Birimimize kayıtlı yeni doğan bebeklerin tespit edilerek takiplerinin ve neonatal tarama programı çerçevesinde topuk kanı hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Aile Hekimliği Birimlerimizi ziyaret eden bütün gebelerin öncelikle Anne Sütü konusunda eğitilmesi, düzenli aralıklarla takiplerinin yapılması ve mevcut labratuar imkanlarından en üst düzeyde yararlanması konusunda gereken özenin gösterilmesi.
  • Muayenelerin kurumumuza başvurulan kayıt sıralamasında T:C Sağlık Bakanlığı'nın 2010/73 Sayılı Genelgesi doğrultusunda hizmet akışını yürütmek.
  • Aile Planlaması konusunda bilgi almak isteyen ve bu sebeple Aile Hekimliği Birimlerimize başvuran vatandaşlara hekim kontrolü altında ilgili personel tarafından gereken bilgilendirmenin yapılması,gerekli görünen malzemelerin ücretsiz olarak sağlanması.
  • Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak,hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek,sistemi sürekli gözden geçirmek,geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Kalite Yönetimi Konusunda değişim vce gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde  sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirmesiyle personel niteliği yükselterek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.
  • Hizmet sunumundaki tüm personele, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimseterek hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.
  • Tüm personelin ekip ruhu oluşturularak planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek.